top of page
%C3%A7i%C3%A7ek_edited.jpg

Multimedya Kullanımının Çocukların Gelişimi Üzerine Olan Etkisi

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte,çocukların multimedyaya erişimi hem kolaylaşmış hem de multimedya kullanımında artışlar olmuştur. Bu da, son yıllarda multimedyanın (televizyon, mobil telefonlar, tabletler vb.), çocukların ayrılmaz bir parçası haline gelmesine sebep olmuştur. Yapılan araştırmalara baktığımızda, medyanın çocukların gelişimi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu görmekteyiz.

Olumlu Etkileri:

 

  • Çocukların akademik bilgilerini zenginleştirmesi

  • Kelime gelişimlerinde olumlu etkiye sahip olması

  • Görsel ve işitsel duyularını desteklemesi

Olumsuz Etkileri:

 

  • Dil gelişimini geciktirmesi

  • Bilişsel ve davranışsal gelişimi olumsuz etkilemesi

  • Akademik ve sosyal alandaki gelişimi olumsuz etkilemesi

  • İletişim becerilerinin gelişmesini engellemesi

Kontrolsüz bir şekilde multimedya araçlarını kullanan çocukların,fiziksel,psikolojik,sosyal ve bilişsel gelişimlerinde olumsuzluklar yaşandığı ortadadır. Bu nedenle burada ebeveynlere düşen en önemli görev, çocuklarının multimedya kullanımını sınırlandırmalarıdır. 0-6 yaş arasındaki çocuklar, çevresindeki olayları yetişkinler gibi değerlendiremediği için çizgi filmlerin, oyunların olumlu veya olumsuz içeriklerini anlayamamaktadır. Bu nedenle, çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyecek içeriklere sahip multimedya araçlarından uzak tutulması gerekmektedir. Bu noktada da, ailelere büyük görevler düşmektedir. Ailelerin, televizyonları, tabletleri veya mobil telefonları elektronik bir bakıcı olarak görmemesi ve çocuğunu oyalamak için kullanılan bir araç olarak düşünmemesi gerekmektedir. Çünkü bu belli bir süre sonra çocuğun gelişimde olumsuz etkilere neden olacaktır. Bu nedenle, multimedya kullanım süresi ve izlenen programların, oynanan oyunların içeriğinin ailelerin denetiminde olması önem teşkil etmektedir. Ailelerin çocuklarının multimedya kullanım sürelerini sınırlandırmaları, izledikleri programların içeriklerini denetlemeleri ve çocuklarını farklı aktivitelere yönlendirmeleri (kitap okumak, birlikte oyun oynamak, hobiler kazandırmak, sosyal ortamlar oluşturmak gibi), çocuklarının gelişimlerini olumsuz etkileyecek faktörleri ortadan kaldırmaları çocuklarının gelişimi açısından oldukça önemlidir. 

Sevgiler...

bottom of page